GDPR / AVG: 6 stappen om wel klantgegevens te mogen verzamelen:

In 2016 werd deze Europese wet (General Data Protection Regulation) aangenomen. Nederland hield het nog even 2 jaar af. Maar vanaf 25 mei 2018 moest men er uiteindelijk toch aan geloven. De AVG heet in Europa de GDPR: General Data Protection Regulation. Dit betekent 2 dingen:

 1. General, geldt voor alle burgers in Europa. Iedereen die hier werkt of woont heeft dezelfde privacy rechten! Per land mag men wel strengere wetten afspreken, dus nog méér recht op privacy voor de burgers. Maar minder mag niet.
 2. Regulation, is metéén van kracht. Als de Europese lidstaten de regulation hebben aangenomen geldt die ook meteen in elk land. Dus er hoeven geen lange gesprekken meer in de landelijke politiek te worden gevoerd. Op Europees niveau geregeld? Dan is het geldend voor alle lidstaten. Er gaat geen tijd meer verloren.

Meer bescherming van privacy, is dat wel nodig? Ja! Grote datahandelaren verdienen goud aan persoonsgegevens van burgers. Daarmee kunnen zij profielen maken van burgers en meteen doelgericht reclame aanbieden aan dat type burger dat een bedrijf als klant wil hebben.

Is dat erg? Ja! Want om een profiel te maken moet je heel veel persoonsgegevens verzamelen. Niet alleen naam en adres maar ook allerlei andere gegevens worden opgeslagen. Het zoekgedrag van iemand op internet, de interesses, de voorkeuren, de vrijetijdbesteding maar ook zaken van groot persoonlijk belang worden bewaard. En zou iemand dat allemaal willen delen als je dat zou vragen? Waarschijnlijk niet! Dus JA het is erg als er profielen worden gemaakt.

Maar wat dan? Bedrijven moeten kunnen voortbestaan. De AVG heeft ook een economisch doel. Juist omdat er een grote toename was van het delen van persoonsgegevens binnen Europa om handel te kunnen drijven met elkaar (zonder grenzen) is de AVG ontstaan. Om te laten zien hoe het wél veilig kan!

Er zijn 6 uitgangspunten:

 1. Verwerk persoonsgegevens op een transparante en rechtmatige manier. Laat zien wat je doet. Transparantie is de basis van de AVG.
 2. Laat de klant weten voor welk doel je persoonsgegevens wil verwerken. En houd je aan dat doel.
 3. Houd rekening met minimale gegevensverwerking. Alleen verwerken wat er echt ter zake dienend is en beperk je tot wat je echt nodig hebt.
 4. Houd je database evergreen, dus zorg dat de gegevens die je verzameld hebt juist zijn en actueel blijven.
 5. En bewaar gegevens niet langer dan echt noodzakelijk is. Dat noemen we opslagbeperking. Wat je niet meer hebt hoef je ook niet meer te bewaken.
 6. Tot slot, bewaken: zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens zodat er niets mee kan gebeuren. Dit noemen we integriteit en vertrouwelijkheid.

 

Dat brengt mij tot de slotsom: klantvertrouwen. Dat komt te voet en vertrekt te paard. Als een organisatie geraakt wordt door niet zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, dan is het klantvertrouwen snel geschaad. En zie dat maar weer terug te winnen. Maar met een goede AVG-implementatie is dat niet nodig. Mocht je meer willen weten? Neem gerust contact met me op!

Deel deze blog

Bekijk de rest van onze blogs

Vorige week was ik op het Data Protection Congres in Brussel. Artificial Intelligence stond vol in de schijnwerpers. Zoals beloofd deel ik wat ik in Brussel heb opgehaald.

AI-systemen kunnen enorme hoeveelheden medische gegevens analyseren die voor het menselijke oog moeilijk te herkennen zijn. Hierdoor heb je snellere en nauwkeurigere diagnoses. Ook kan AI individuele behandelplannen op maat aanbieden die gebaseerd zijn op de gezondheidshistorie, genetica en levensstijlfactoren. Succes verzekerd! Het vergroot het rendement van de behandeling. En doordat AI voorspellende analyses kan maken ziet het gezondheidsrisico’s al van veraf aankomen.  Tot zover de voordelen.

Maar hoe zit het eigenlijk, zijn er ook nadelen of kunnen we het gewoon gebruiken zoals we willen? Absoluut niet! Bij het gebruik van AI hoort een bijsluiter! Dit wondermiddel kent risico’s en bijwerkingen!   

 • AI mist de menselijke intuïtie om complexe situaties op emotioneel niveau te begrijpen.
 • Er worden enorme hoeveelheden data verzameld en uitgewisseld. Het neigt naar datamining en surveillance en dat staat haaks op privacy! Terwijl privacy in de grondwet is beschreven als een mensenrecht.
 • Beveiliging van deze hoeveelheden patiëntgegevens is ook een reden tot zorg. Hoe zorgen we ervoor dat er geen datalekken ontstaan?
 • AI kan mensen uitsluiten. Niet iedereen heeft toegang tot de voordelen van op AI gebaseerde gezondheidszorg. Mensen die minder digitaal vaardig zijn kunnen bepaalde apps of methodes misschien niet gebruiken.
 • Datasets kunnen onvolledig zijn. Of uit hun context worden getrokken. Bij het beantwoorden van vragen die niet bij deze dataset passen levert dit grote risico’s op. Iets dat we in de gezondheidszorg niet kunnen gebruiken.  

Hoe kunnen AI wel veilig gebruiken? En de bijwerkingen minimaliseren. Zodat we wel de wonderlijke  wereld van digitalisering kunnen benutten?

 • Bouw passende waarborgen in. Onderzoek, test, probeer en valideer datasets.
 • Houd rekening met complete datasets, includeer bijvoorbeeld alle bevolkingsgroepen.
 • Zorg voor transparantie en verantwoordingsplicht! Het is essentieel om AI-algoritmes transparant te maken, zodat zorgprofessionals en patiënten begrijpen hoe beslissingen worden genomen.
 • Verantwoordingsplicht is cruciaal om de ethische grenzen van AI in de gezondheidszorg te waarborgen. Je kunt alleen dan verantwoording nemen als je het proces van besluitvorming begrijpt.
 • Het gebruik van AI vereist duidelijke toestemming van de patiënt. Het behouden van de autonomie van de patiënt in besluitvormingsprocessen is van fundamenteel belang om ethische normen te handhaven.

AI in de gezondheidszorg heeft veel mogelijkheden. Wel is het van cruciaal belang om privacy, de beveiliging, de toegankelijkheid en onze verantwoordelijkheid te bewaken.  Alleen dan kan het een wonderlijk middel zijn zonder bijwerkingen!

24/11/2023

Een ontwikkelgesprek met een gecertificeerd Noloc coach: Nuttig of nodig?

Een Noloc ontwikkelgesprek biedt waardevolle kansen voor zowel werknemers als organisaties. Het stelt werknemers in staat om met een deskundige en ervaren coach hun potentieel te bespreken en interne mobiliteit te verkennen. En omdat voor organisaties gemotiveerde medewerkers van onschatbare waarde zijn, is het wellicht een goed idee om een onafhankelijk en gecertificeerd specialist, zoals een Noloc coach, daarbij advies te laten geven. Want door aan te sluiten op de interne motivatie van werknemers ontstaat er meer betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid.

De praktijk wijst uit dat je met goed en onafhankelijk loopbaanadvies je beste mensen binnenboord houdt en de organisatie intrinsiek kan blijven doorgroeien. Noloc professionals werken daarom al van oudsher voor zowel kleine als grote organisaties, zowel voor diverse overheden als voor succesvolle commerciële bedrijven.

𝗩𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀

Voor werknemers is het essentieel om regelmatig stil te staan bij hun motivatie, ambities en loopbaanontwikkeling. In een wereld waarin werk voortdurend verandert door technologische innovaties en traditionele loopbaanpaden niet meer vanzelfsprekend zijn, kan een Noloc ontwikkelgesprek helpen om werkstress te voorkomen en zelfvertrouwen en vitaliteit te vergroten. Samen met een Noloc coach reflecteren op vaardigheden, ambitie, zingeving, werk-/privébalans en groeimogelijkheden. Dit levert waardevolle inzichten en praktische handvatten voor de toekomst en carrière.

𝗩𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗴𝗲𝘃𝗲𝗿𝘀

Door te luisteren naar wensen en ambities van werknemers en samen te zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden, kunnen nieuwe kennis, vaktechnische vaardigheden en persoonlijke vaardigheden worden ontwikkeld. Een gecertificeerde Noloc coach helpt organisaties om functies creatief aan te passen zodat de individuele talenten van medewerkers optimaal tot hun recht komen. Door af te stemmen op medewerkers en samen te werken op basis van deskundig advies wordt het potentieel van zowel medewerkers als organisatie vergroot.

Een ervaren Noloc loopbaanprofessional is gecertificeerd en helpt bij het reflecteren op loopbaanervaringen, uitdagingen, successen en leermomenten. Met een Noloc-gecertificeerde coach ben je verzekerd van loopbaanbegeleiding die het verschil kan helpen maken.

Maak gebruik van deze waardevolle mogelijkheden en meld je nu alvast aan voor een gratis ontwikkelgesprek op noloc.nl/gratisadvies.

24/08/2023

Toen mijn vader midden jaren negentig zijn aannemersbedrijf beëindigde, was dat op de eerste plaats omdat hij graag in goede gezondheid met vroegpensioen wilde gaan.

Maar op de tweede plaats: een reden die van wezenlijke impact was op zijn werkgeluk, de computer deed zijn intrede. En daar werd mijn vader niet blij van. Gelukkig viel dit samen met een natuurlijk moment om de zaak te verkopen. En zo werd er nooit meer gepraat over de computer die er niet gekomen zou zijn.

Nu, ruim 35 jaar later, lees ik in het Algemeen Dagblad: “Oplichters zien kans schoon met ChatGPT”. 

Criminelen maken gebruik van ChatGPT om frauduleuze mails te schrijven die niet van echt te onderscheiden zijn. Experts vrezen een vloedgolf aan phishingmails en stellen dat vooral kleine bedrijven en ouderen zonder digitale kennis risico lopen. Risico’s zijn groot doordat sommige doelgroepen nu al moeite hebben om phishing te herkennen, de overheid géén uniforme werkwijze heeft en criminelen meer mogelijkheden hebben dan ooit. De opmars van kwaadaardige Artificiële intelligentie vergroot de risico’s nog eens.

Er is een wetsvoorstel goedgekeurd in het Europees Parlement waarin het ontwerpen van AI wordt gereguleerd. Maar geloof me, dit gaat niet werken. De wet is al achterhaald en updates houden dit niet bij. Want AI is een technologie die niet twee of drie keer sneller en slimmer wordt per jaar, maar een miljoen keer! Waar ligt dan nog een kans of een oplossing? 

De overheid kan hier wat betekenen. Door voorlichting, hulp en aandacht. Zoals nu ook op beperkte schaal gebeurt in de bibliotheken waar ouderen digivaardig worden gemaakt. Dit is een mooi initiatief. Maar het moet verder gaan dan dat. We kunnen zelf ook iets doen! Elk mens moet de mogelijkheden krijgen om deel te blijven uitmaken van de maatschappij. Laten we zorgen voor een plek waar burgers even op ‘digitaal verhaal’ kunnen komen. Met mensen ter plekke die in ‘’gewone mensen taal’’ kunnen uitleggen welke digitale ontwikkelingen boven de markt hangen. Een markt waar we allemaal samenkomen. Maak mensen weer deelgenoot van de digitale wereld. Verbind mensen! 

Vroeger kon mijn vader nog kiezen om digitalisering aan zich voorbij te laten gaan. Die tijden zijn voorbij. Laten we iets doen, zodat iedereen weer van alle markten thuis kan zijn. Samenkomen en verbonden blijven juist nu in een tijdperk van digitale revolutie met risico’s van afhaken, uitsluiting en isolement. Laten we samen kijken hoe we daar werk van kunnen maken!

08/08/2023